Postanowienie ws. COVID-19 • Deston

Postanowienie ws. COVID-19

W związku z pandemią COVID-19, postanawia się w trybie natychmiastowym wdrożyć następujące działania, mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19:

  1. W miarę możliwości oraz posiadanego zakresu kompetencji wprowadzić pracę zdalną
  2. Ograniczyć do minimum spotkania bezpośrednie z Klientami, preferuje się internetowe i telekomunikacyjne środki łączności
  3. Udostępnienie Klientom oraz pracownikom środków higienicznych w postaci żelu do dezynfekcji, masek oraz rękawiczek jednorazowych
  4. Wietrzyć pomieszczenie biurowe przez min. 15 minut, raz na co najmniej 4h
  5. Unikać zgromadzeń ludzi
  6. Ograniczyć do minimum papierową wymianę dokumentacji, na rzecz dokumentacji elektronicznej
Korzystamy z ciasteczek. Dowiedz się więcej -